blog-banner031.jpg  

 

【節目名稱】舞方士─雲舞者2009舞風試煉演繹【主辦單位】雲舞者舞蹈團 Cloud Dance Theatre【合辦單位】臺北縣政府文化局/基隆市文化局
                 臺北市立大橋國民小學
                 臺北市內湖區麗湖國民小學
                 中華藝文資源發展協會/淡水鎮公所【協辦單位】宜暉舞蹈藝術教育中心/暉兒舞劇團
                 蕭倩妮拉丁肚皮舞團/雅風舞集
                 愛伯特藝術教育中心/嘟嘟樂器行

 

blog031.jpg

blog032.jpg

 

雲舞者 舞風試煉演繹

filmworks 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()